Sex na staré klolená

Sex po 50-tke ani zďaleka nekončí

Mnoho ľudí po 50-tke vôbec neuberá na intenzite sexuálnych aktivít, práve naopak.

Vedci vykonali porovnávaciu štúdiu, na základe ktorej chceli zistiť sexuálne správanie a problémy Američanov starších ako 57 rokov a tiež ako často majú pohlavný styk.

Faktom je, že zistená frekvencia sexuálnej aktivity od 50-teho do 70-teho roku veku klesla len mierne. Dokonca viac než polovica respondentov vo vekovej skupine 75-85 rokov uviedla, že sa venujú sexu 2 až 3 krát za mesiac, 23% z nich dokonca raz za týždeň. Podľa vedcov výsledky štúdie rúcajú mýty o tom, že sex a pokročilý vek nejdú dokopy, a to hlavne zo zdravotných dôvodov.

Do tejto štúdie vykonanej Chicagskou univerzitou bolo zahrnutých 3005 respondentov, 1550 žien a 1455 mužov vo veku 57 až 85 rokov, rozdelených do troch vekových skupín.

  • V skupine 57-64 rokov viedlo aktívny sexuálny život 73% respondentov
  • V skupine 65-74 rokov, 53%
  • V skupine 75-85 rokov, 26%

Ženy uvádzali nižšiu sexuálnu aktivitu ako muži vo všetkých troch vekových skupinách.

Dôvodom je ich nižší záujem o sex, čo uviedlo až 35% opýtaných, no takisto to ovplyvňuje fakt, že muži sa vo všeobecnosti dožívajú nižšieho veku ako ženy, a preto ženy často krát prežijú posledné roky života bez partnera.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Vyplňte ešte: